Select Page

راهنمای استفاده از سامانه LIS

میتوان به قطع ادعا نمود، دیدگاه دنیای مدرن نسبت به بیماری های واگیردار و ویروسی از سال ۲۰۱۹ (پس از کوید) برای همیشه تغییر کرده است، نسل جدید ویروس کرونا به دنیا ثابت کرد که در برابر بیماری های واگیردار و پاندمی آماده نیست. میزان آسیب پذیری تمامی کشورها از توسعه یافته تا در حال توسعه و توسعه نیافته در برابر پاندمی اخیر حاکی از آن بود که نظر به ماهیت بیماری های ویروسی و زمان بر بودن ایجاد و فراگیر نمودن راهکاری درمانی این بیماری ها (واکسیناسیون و روش های درمانی قطعی)، جهان نیازمند اتخاذ راهکارهای نوین و موثری بالاخص در حوزه های جمع آوری و تحلیل فراگیر اطلاعات آزمایشگاهی از ابعاد مختلف بیماری است. این موضوع با شیوع گونه جدیدی از ویروس کرونا نمودی بیش از پیش یافته است.

راهنمای استفاده از سامانه LIS

این سامانه از بخش های مختلف ایجاد شده است که در زیر نحوه استفاده از آن توضح داده شده است.

۱.بیمار

این منبع داده های مربوط به بیماران  درگیر در طیف گسترده ای از فعالیت های مرتبط با سلامت را پوشش می دهد، از جمله:

 • فعالیت های درمانی
 • مراقبت های روانی
 • خدمات اجتماعی
 • مراقبت های بارداری
 • پرستاری و زندگی کمکی
 • خدمات رژیم غذایی

ردیابی سلامت شخصی و داده های ورزش

داده‌های موجود در منبع اطلاعات “چه کسی” را در مورد بیمار پوشش می‌دهد: ویژگی‌های آن بر اطلاعات جمعیت شناختی لازم برای پشتیبانی از رویه‌های اداری، مالی و لجستیکی متمرکز است. پرونده بیمار معمولاً توسط هر سازمانی که از یک بیمار مراقبت می کند ایجاد و نگهداری می شود. بنابراین ممکن است یک بیمارکه در چندین سازمان مراقبت می شود، اطلاعات خود را در منابع متعدد بیمار موجود باشد.

۲. متخصص- پزشک

شخصی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در ارائه خدمات سلامتی دخیل است.

دامنه و کاربرد

متخصصین همه افرادی را که در فرآیند مراقبت های سلامتی و خدمات مرتبط با مراقبت های سلامتی به عنوان بخشی از مسئولیت های رسمی خود درگیر هستند پوشش می دهد و این منبع برای انتساب فعالیت ها و مسئولیت ها به این افراد استفاده می شود. پزشکان عبارتند از (اما محدود به موارد زیر نیستند):

 • پزشکان، دندانپزشکان، داروسازان
 • دستیاران پزشک، پرستاران، کاتبان
 • ماماها، متخصصان تغذیه، درمانگران، اپتومتریست ها، پیراپزشکان
 • تکنسین های پزشکی، دانشمندان آزمایشگاه، تکنسین های پروتز، رادیوگرافی
 • مددکاران اجتماعی، ارائه دهندگان حرفه ای مراقبت در منزل، داوطلبان رسمی
 • پذیرش کننده هایی که ثبت نام بیمار را انجام می دهند
 • پرسنل فناوری اطلاعات در حال ادغام یا عدم ادغام سوابق بیمار

 

 مرزها و روابط

این منبع نباید برای افراد درگیر بدون مسئولیت رسمی مانند افرادی که از دوستان، اقوام یا همسایگان مراقبت می کنند استفاده شود. اینها را می توان به عنوان رابط بیمار ثبت کرد. اگر اقدامی را انجام می دهید یا منبع دیگری به شما ارجاع می دهد، از منبع Related Person استفاده کنید.

نقش متخصصین جزئیات نقش‌هایی را ارائه می‌دهد که پزشک برای چه سازمان‌هایی (و در کدام مکان‌ها و در صورت اختیاری چه خدماتی) انجام می‌دهد.

پزشکان همچنین اغلب مستقل از نقش‌ها در گروه‌های مراقبتی گروه‌بندی می‌شوند، جایی که تیم مراقبت مشخص می‌کند که چه نقش خاصی را در تیم انجام می‌دهند، و ممکن است منابع نقش پزشک واقعی برای پزشک ایجاد شود یا نباشد (و در زمینه تیم مراقبت، سازمان، سازمان. پزشک معرف است)

نقش متخصصین منابع

دامنه و کاربرد

نقش متخصصین ضبط موقعیت مکان و انواع خدماتی را که پزشکان می توانند برای یک سازمان ارائه دهند را پوشش می دهد.

نقش متخصصین موقعیت مخابراتی و ویژگی های خدمات مراقبت سلامتی در صورت نیاز در سایر موارد از نقش متخصصین قابل تکرار است. برخی از سیستم‌ها مجموعه‌ای از مقادیر خدمات را برای یک مکان ثبت می‌کنند، برخی دیگر سرویس واحد و فهرست مکان‌های موجود را ثبت می‌کنند. هر دو گزینه قابل قبولی برای نمایش این داده ها هستند.

در مواردی که در دسترس بودن، مخابرات یا سایر جزئیات در همه خدمات مراقبت های سلامتی یا مکان ها یکسان نیست، باید یک نمونه جداگانه از نقش متخصصین ایجاد شود.

مرزها و روابط

صلاحیت ها (از منبع متخصصین) دلالت بر نقش ندارند، اما ممکن است زمانی در نظر گرفته شوند که سازمانی شاغلین را به نقش هایی در سازمان خود اختصاص دهد، و می تواند اطلاعات مفیدی (مانند اطلاعات انقضا) ارائه دهد که ممکن است در برخی شرایط نیاز به ردیابی داشته باشد تا اطمینان حاصل شود. آنها همچنان برای یک نقش خاص واجد شرایط هستند.

  زمینه

پزشک نقش های متفاوتی را در سازمان های مشابه یا حتی متفاوت ایفا می کند. بسته به صلاحیت قضایی و عرف، ممکن است لازم باشد که یک منبع پزشک خاص برای هر یک از این نقش ها حفظ شود یا یک پزشک با چندین نقش داشته باشید. نقش را می توان به یک دوره خاص محدود کرد و پس از آن مجوز برای این نقش به پایان می رسد. توجه داشته باشید که سازمان ارائه شده لزوماً نباید کارفرمای (مستقیم) یک پزشک باشد.

۳.جواب آزمایش

اندازه‌گیری‌ها و اظهارات ساده درباره یک بیمار، دستگاه یا موضوع دیگر.

دامنه و کاربرد

Observation یک عنصر مرکزی در مراقبت های سلامتی است که برای پشتیبانی از تشخیص، نظارت بر پیشرفت، تعیین خطوط پایه و الگوها و حتی ثبت ویژگی های جمعیت شناختی استفاده می شود. بیشتر مشاهدات، ادعاهای جفت نام/مقدار ساده با برخی فراداده هستند، اما برخی مشاهدات مشاهدات دیگر را به طور منطقی با هم گروه بندی می کنند، یا حتی مشاهدات چند جزئی هستند. توجه داشته باشید که منبع DiagnosticReport زمینه بالینی یا گردش کار را برای مجموعه‌ای از مشاهدات فراهم می‌کند و منبع مشاهده توسط DiagnosticReport برای نشان دادن آزمایشگاه، تصویربرداری و سایر داده‌های بالینی و تشخیصی برای تشکیل یک گزارش کامل ارجاع می‌شود.

موارد استفاده از منبع مشاهده عبارتند از:

 • علائم حیاتی مانند وزن بدن، فشار خون و دما
 • داده های آزمایشگاهی مانند گلوکز خون یا GFR تخمینی
 • نتایج تصویربرداری مانند اندازه گیری تراکم استخوان یا اندازه گیری جنین
 • یافته های بالینی* مانند تندرنس شکم
 • اندازه گیری های دستگاه مانند داده های EKG یا داده های پالس اکسیمتری
 • ابزارهای ارزیابی بالینی مانند آپگار یا نمره کما گلاسکو
 • خصوصیات فردی: مانند رنگ چشم
 • سابقه اجتماعی مانند مصرف دخانیات، حمایت خانواده یا وضعیت شناختی
 • ویژگی های اصلی مانند وضعیت بارداری یا ادعای مرگ

 

مرزها و روابط

در هسته خود، Observation امکان بیان یک جفت نام-مقدار یا مجموعه ساختار یافته از جفت نام-مقدار را می دهد. به این ترتیب، می تواند از انتقال هر نوع اطلاعات دلخواه پشتیبانی کند. با این حال، این هدف آن نیست. مشاهده برای گرفتن اندازه‌گیری‌ها و ارزیابی‌های لحظه‌ای ذهنی در نظر گرفته شده است. در نظر گرفته شده است که برای آن زمینه های خاص و موارد استفاده که قبلاً توسط سایر منابع FHIR پوشش داده شده است استفاده شود. برای مثال، منبع AllergyIntolerance نشان‌دهنده آلرژی‌های بیمار، منبع MedicationStatement: داروهای مصرف‌شده توسط بیمار، منبع FamilyMemberHistory: سابقه خانوادگی بیمار، منبع روش: اطلاعات در مورد یک روش، و منبع QuestionnaireResponse: مجموعه‌ای از پاسخ‌ها به مجموعه‌ای از سؤالات است. منبع مشاهده نباید برای ثبت تشخیص بالینی در مورد یک بیمار یا موضوعی که معمولاً در منبع Condition یا ClinicalImpression ثبت شده است استفاده شود. منبع مشاهده اغلب توسط منبع Condition ارجاع داده می شود تا داده های ذهنی و عینی خاصی برای پشتیبانی از ادعاهای خود ارائه دهد. با این حال، شرایط همپوشانی وجود خواهد داشت. به عنوان مثال، پاسخ به یک سوال “آیا تا به حال داروهای غیرقانونی مصرف کرده اید” در اصل می تواند با استفاده از MedicationStatement ارائه شود، اما اکثر سیستم ها چنین ادعایی را به عنوان یک مشاهده تلقی می کنند. در برخی موارد، مانند زمانی که داده‌های منبع از یک خوراک HL7 v2 می‌آیند، ممکن است یک سیستم اطلاعاتی نداشته باشد که به آن اجازه دهد تشخیص، آلرژی و سایر انواع «تخصصی» مشاهدات را از آزمایشگاهی، علائم حیاتی و سایر انواع مشاهدات در نظر گرفته شده تشخیص دهد. با این منبع منتقل شود. در آن شرایط، چنین مشاهدات تخصصی نیز ممکن است با استفاده از این منبع ظاهر شوند. پایبندی به چنین قراردادی استفاده مناسب از مشاهده است.

منبع رسانه نوع خاصی از مشاهدات را می گیرد که مقدار آن داده های صوتی، تصویری یا تصویری است. این منبع به جای مشاهده برای نشان دادن این گونه اطلاعات استفاده می شود زیرا ابرداده مربوط به تفسیر اطلاعات را در معرض دید قرار می دهد. برای مشاهده تفاوت رسانه (و مشاهده) با ImagingStudy و DocumentReference به بخش مرزهای رسانه مراجعه کنید.

برخلاف منبع مشاهده، منبع DiagnosticReport معمولاً شامل زمینه بالینی اضافی و ترکیبی از نتایج اتمی، تصاویر، گزارش‌های تصویربرداری، تفسیر متنی و کدگذاری شده، و نمایش‌های قالب‌بندی شده است. گزارش های آزمایشگاهی، گزارش های آسیب شناسی و گزارش های تصویربرداری باید با استفاده از منبع DiagnosticReport ارائه شوند. منبع مشاهده توسط DiagnosticReport برای ارائه نتایج اتمی برای یک تحقیق خاص ارجاع داده می شود. “آزمایشگاه ها به طور معمول دارای یک متغیر هستند که در یک سری از متغیرهای مجزا خلاصه می شود – اینها معمولا “تفسیر” یا “تفسیر” نامیده می شوند. گاهی اوقات آنها به صورت الگوریتمی مشخص می شوند و گاهی اوقات آنها نارسایی آسیب شناسان را دارند و در عوض در Observation یا DiagnosticReport منتقل می شوند. منبع مشاهده بالینی نباید برای ثبت تشخیص بالینی بیمار یا موضوع مورد استفاده قرار گیرد.

برای شروع آماده هستید؟

با ما تماس بگیرید و برای هر یک از پلتفرم ها نسخه دمو دریافت کنید.