چگونه با نه گفتن کسب و کارتان را بسازید …

 جمله معروف ” بیاموزیم چگونه نه بگوییم ” را بارها و بارها دیده بودم. مشکل این بود که هیچ گاه نمی توانستم از این توصیه استفاده کنم و در واقع هیچ گاه نه نمی گفتم. برنامه ریزی از قبل و نقشه ای برای توسعه کسب و کار نداشتم و به همین دلیل نیاز داشتم تا هر...

پایان حلقه های بی تکرار – مروری بر سرگذشت Vine

  Vine نامی آشنا برای من و شاید بسیاری دیگر از شما. شبکه اجتماعی که عرصه ویدیوهای کوتاه ۶ ثانیه ای است. شبکه اجتماعی که به قول بنیان گذارانش ابزاری بود برای ساخت ویدیوهای کوتاه ۶ ثانیه ای تا به مردم در ثبت لحظات معمول زندگی شان و به اشتراک گذاشتن آن با دیگران کمک...