Select Page

راهنمای صفحه اول

۴.قرآن

با انتخاب و ضربه زدن برروی این بخش به صفحه اصلی قرآن انتقال داده می شوید. که فهرست قرآن در آن نمایش داده میشود.

۳.دسترسی به دیگر قسمتها

از این بخش که از دو صفحه تشکیل شده میتوانید به بخش های دیگر از قبیل قبله نما، نمازها و …. دسترسی داشته باشید.

۷.منطقه زمانی

در این بخش با وارد کردن نام شهر و یا استان خود ، لیستی از شهرهای متناسب به نمایش در می آید. با انتخاب گزینه مورد  اوقات شرعی برای شما تنظیم می گردد.
z

۲.نمایش اوقات شرعی

در این بخش نزدیک ترین اوقات شرعی به افق شهر انتخابی شما نمایش داده می شود.

۶.مشاهده اوقات

در این بخش شما میتوانید با حرکت دادن تصویر به چپ یا راست از اوقات شرعی به افق شهر انتخابی شما در آن روز با خبر شوید.

۱.نمایش تاریخ

در این بخش تاریخ روز نمایش داده شده و شما مینوانید از تاریخی که اوقات شرعی بر اساس آن نمایش داده می شود اطمینان حاصل نمایید.

۵.انتخاب شهر

در این بخش شهری که تنظیمات قرآن به افق آن است نمایش داده میشود شما می توانید با کلیک بر روی آن شهر مورد نظر خود را تغییر دهید.

صفحه اصلی و دسترسی به تمامی بخش ها

صفحه اصلی بخشی که شما در هر بار ورود به برنامه شماهده میکنید به گونه ای طراحی شده که شما در لحظه ورود اطلاعاتی اولیه را از اوقات شرعی کسب کنید و بتوانید به تمامی بخش های دیگر دسترسی داشته باشید.