پایان حلقه های بی تکرار – مروری بر سرگذشت Vine

  Vine نامی آشنا برای من و شاید بسیاری دیگر از شما. شبکه اجتماعی که عرصه ویدیوهای کوتاه ۶ ثانیه ای است. شبکه اجتماعی که به قول بنیان گذارانش ابزاری بود برای ساخت ویدیوهای کوتاه ۶ ثانیه ای تا به مردم در ثبت لحظات معمول زندگی شان و به اشتراک گذاشتن آن با دیگران کمک...