بانکداری دیجیتال تنها مکانیزه کردن یک بانک نیست

 معاون فن آوری اطلاعات بانک ایران زمین در سومین کنفرانس بین المللی وب پژوهی در خصوص بانکداری دیجیتال گفت: بانکداری دیجیتال یک پروژه نیست،بلکه نوعی بانکداری جدید است و تنها مکانیزه کردن یک بانک نیست.  به نقل از روابط عمومی بانک ایران زمین،فرهاد اینالوئی معاون فن‌آوری...