Select Page

پیش به سوی بانکداری مدرن با استانداردهای اپن بانکینگ (بانکداری باز)

سیستم بانکی به شدت خسته‌کننده و غیرهیجانی است. در اغلب کشورها ۵ بانک بزرگ وجود دارد که حدود ۸۰ درصد حساب‌های جاری را به خود اختصاص داده‌‌اند. مردم نیز به صورت تصادفی یکی از این بانک‌ها را انتخاب می‌کنند و چندان تمایلی برای تغییر آن ندارند. تحقیقاتی که سال ۲۰۱۳ بین ۷۰...

بانکداری دیجیتال تنها مکانیزه کردن یک بانک نیست

 معاون فن آوری اطلاعات بانک ایران زمین در سومین کنفرانس بین المللی وب پژوهی در خصوص بانکداری دیجیتال گفت: بانکداری دیجیتال یک پروژه نیست،بلکه نوعی بانکداری جدید است و تنها مکانیزه کردن یک بانک نیست.  به نقل از روابط عمومی بانک ایران زمین،فرهاد اینالوئی معاون فن‌آوری...