Select Page

بفروشید تا موفق شوید

در این دنیا همه ما به نوعی فروشنده هستیم، یه عده مثل من کارمند هستند و هشت ساعت از ۲۴ ساعت هر روزشان را میفروشند و پول دریافت میکنند، دیگری هنرمند است و هنرش را عرضه میکند و محبوبیت و شهرت میگیرد.

برایان تریسی نویسنده مشهور در حوزه فروش و سخنرانی در کتابِ ( قدرت بیانش ) می نویسد :

چندی پیش، کنفرانسی برای حسابداران برجسته ی یک شرکت بزرگ جهانی داشتم تاتکنیک های ترغیب کننده را آموزش می دادم. من با این پرسش آغاز کردم: «چند نفر از شما فروشنده اید؟» سالن کاملا ساکت بود و هیچ صدایی دیده نمی شد، یکی از دلایلی که حسابداران، این حرفه را انتخاب کرده اند، این است که هیچ گاه چیزی را به کسی نمی فروشند.

من برای چند لحظه مکث کردم و سپس پرسیدم: « بگذارید پرسش ام را به گونه ی دیگری بیان کنم. چند نفر از شما واقعا فروشنده هستید؟

چند لحظه که گذشت، مدیر ارشد اجرایی سازمان، متوجه مطلب شد و به آرامی دستش را بلند کرد. کاملا معلوم بود که دیگران با دیدن این صحنه، تعجب کرده بودند.

سپس از آن ها پرسیدم: «چند نفر از شما درآمد و سودی را که کسب می کنید، به افزایش تعداد مشتریان و بیلان کاری تان بستگی دارد؟» همه ی آن ها بدون مکث، دست شان را بالا بردند و من سپس گفتم: پس همه ی شما فروشنده هستید .

درست است که همه ما به نوعی فروشنده هستیم ولی همه مان هم می دانیم که فروشندگی اصلا کار آسانی نیست که بتوان بدون علم، آن را به خوبی انجام داد.

اگر از شما بپرسند که : باید چه کنیم تا چیزی را به خریدار بفروشیم؟ بدون شک، همه ی شما خواهید گفت که باید دیگران را به خرید ترغیب کنیم.

ولی چگونه؟

شاید از میان ما کسی پیدا شود که تا امروز چیزی را به کسی نفروخته باشد؛

ولی حتما همه ی ما تجربه ی خرید داریم.

همه ی ما کاملا می دانیم که در فرایند خرید، فروشنده با سخنان خود سعی دارد که ما را به خریدن آن محصول، ترغیب کند. پس یک از مهم ترین کارها برای ترغیب به خرید، سخنرانی است.

مگر اصلا فروش بدون سخنرانی هم می شود؟

شاید به خود بگویید که کار من نیست.

یا این که بگویید «من برای این کار ساخته نشده ام»… شاید خیلی از شما از سخنرانی می ترسید.

می ترسید که نتوانید دیگران را با سخنان تان به انجام کاری قانع کنید و آن ها سخنان شما را نپذیرند.

می ترسید که خطا کنید و مشتری ها به شما بی توجهی کنند.

اصلا نگران نباشید؛ این ترس، یک چیز عادی است.

حتی بزرگان سخنرانی هم که هزاران بار در جمع های گوناگون سخنرانی کرده اند، پیش از سخنرانی، استرس دارند؛ ولی آن ها نکته ها و ریزه کاری های را می شناسند که با رعایت آن ها، این آشوب درونی را سرکوب می کنند و نتیجه های عالی می گیرند.