قریب به ۲۰ سال از کمپین معروف شرکت اپل “Think Different” (متفاوت فکر کنید)‌ میگذرد. ۲۸ سپتامبر ۱۹۹۷، کمپینی که باعث شد تا Apple، شرکتی که تنها ۹۰ روز تا ورشکستگی فاصله داشت دوباره به گود رقابت بازگردد و کاراکتر متفاوتی که امروز از اپل میشناسیم را در ذهن ما شکل دهد.

کمپین “متفاوت فکر کنید” شرکت اپل یکی از اتفاقات مهمی بود که در تاریخ شرکت اپل رقم خورد. پیغامی که که استیو جابز – موسس اپل – بعد از غیبت ۱۲ ساله خود و بازگشت دوباره به شرکت در سال ۱۹۸۵ با ذهن خلاقانه خود به دنیا داد.