دعوت به همکاری

برنامه نویس موبایل(Android, iOS)
تجربه کاری مرتبط با زبان برنامه نویسی موبایل
تجربه کار با محیط های برنامه نویسی Android Studio و Xcode
آشنا با SDKها و استفاده از سرویس های تحت وب

برنامه نویس وب
تسلط به HTML، CSS و JavaScript
آشنا به فرایندهای توسعه وب و کتابخانه های JavaScript
آشنا با ساختار های استانداردسازی صفحات وب برای موبایل (Responsive UI)

ارسال رزومه به: info@vasl.ir
شماره تماس: ۰۲۱۶۶۰۹۸۲۹۶